Medzinárodná a vnútroštátna autobusová doprava - preprava osôb. Medzinárodná a vnútroštátna autobusová doprava - preprava osôb. Medzinárodná a vnútroštátna autobusová doprava - preprava osôb. Medzinárodná a vnútroštátna autobusová doprava - preprava osôb. Medzinárodná a vnútroštátna autobusová doprava - preprava osôb.
Pavol Tánczos - tel.:+ 421 905 551 826
e-mail.: tacbus@tacbus.sk , tacbus@stonline.sk
Pavol Tánczos - tel.:+ 421 905 551 826
e-mail.: tacbus@tacbus.sk , tacbus@stonline.sk
Pavol Tánczos - tel.:+ 421 905 551 826
e-mail.: tacbus@tacbus.sk , tacbus@stonline.sk
Pavol Tánczos - tel.:+ 421 905 551 826
e-mail.: tacbus@tacbus.sk , tacbus@stonline.sk

Medzinárodná a vnútroštátna autobusová doprava - preprava osôb.


Cenník

Pre stálych zákazníkov poskytujeme zľavy


Náš zákazník je vždy na prvom mieste


Cenník pri tuzemskej preprave:

line
 • stojné od 1.66,- € ( 50,- Sk ) / 15 min. + DPH
 • hodinová sadzba do 100 km* od 26.56,- € ( 800,- Sk ) + DPH
 • ubytovanie a DPH podľa zákona
 • parkovacie a diaľničné poplatky
 • prepravné od 0.90,- € ( 27,- Sk ) / km + DPH

Ďalšie poplatky pri zahraničnej preprave:

line
 • prepravné od 0.90,- € / km + DPH
 • stojné od 1.66,- € / 15 min. + DPH
 • ubytovanie a stravné podľa zákona
 • rozdiel ceny PHM
 • plat druhého vodiča (ak je jeho účasť nutná z prevádzkových dôvodov)
 • poplatky v zahraničí za diaľnice, trajekty, tunely, parkovanie, atď.

*Každá preprava sa dojednáva osobitne.Prepravy do 100 km sa účtujú hodinovou sadzbou za každú začatú hodinu. Konečná cena je vždy účtovaná podľa skutočných výkonov na základe objednávky.Cena dohodou sa po dodržaní všetkých podmienok dohodnutých pred prepravou už nenavyšuje.