Medzinárodná a vnútroštátna autobusová doprava - preprava osôb.

Tac-Bus , s. r. o. Autobusová doprava preprava Komárno-Bratislava Bus & Coach, Ltd Since 1991

Cenník pri tuzemskej preprave:
 • stojné od 1.66,- € ( 50,- Sk ) / 15 min. + DPH
 • hodinová sadzba do 100 km* od 26.56,- € ( 800,- Sk ) + DPH
 • ubytovanie a DPH podľa zákona
 • parkovacie a diaľničné poplatky
 • prepravné od 0.90,- € ( 27,- Sk ) / km + DPH
Ďalšie poplatky pri zahraničnej preprave:
 • prepravné od 0.90,- € ( 27,- Sk ) / km + DPH
 • stojné od 1.66,- € ( 50,- Sk ) / 15 min. + DPH
 • ubytovanie a stravné podľa zákona
 • rozdiel ceny PHM
 • plat druhého vodiča (ak je jeho účasť nutná z prevádzkových dôvodov)
 • poplatky v zahraničí za diaľnice, trajekty, tunely, parkovanie, atď.

Tac - Bus, s.r.o. Pavol Tánczos konateľ