Autobusová doprava, Komárno - Bratislava

Medzinárodná a vnútroštátna autobusová doprava - preprava osôb.

Tac-Bus , s. r. o. Autobusová doprava preprava Komárno-Bratislava Bus & Coach, Ltd Since 1991

Tac-Bus,s.r.o.

IČO:
46972595
DIČ:
2023709897
IČ DPH:
SK2023709897
Ulica:
Gy. Berecza 2132/50
Mesto:
Komárno
PSČ:
94501
Spoločnosť zapísaná Komárno I, odd. Sro, vl.č.33583/N
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia), okres Nitra . Staničná 9, 950 50 Nitra 1.
E-mail:
info@soi.sk

Adresa kancelárie v Komárne

Ulica:
Gy. Berecza 2132/50
Mesto:
Komárno
PSČ:
94501

Adresa kancelárie v Bratislave

Ulica:
Čierny les 1
Mesto:
Bratislava
PSČ:
82107
Pavol Tánczos
Mobil:
+421 905 551 826
E-mail:
tacbus@tacbus.sk
tacbus@stonline.sk

V prípade Vašich otázok nám napíšte

Informácia o spracovávaní osobných údajov

Tac - Bus, s.r.o. Pavol Tánczos konateľ